Guziki

Regulaminy

Regulamin organizacyjny Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. określa strukturę wewnętrzną, organizację Spółki, zasady oraz zakresy działania jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny został wprowadzony na podstawie UCHWAŁY Nr 9/2015 Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 grudnia 2015r.

Regulamin obejmuje: 

  1. Schemat organizacyjny Spółki.
  2. Strukturę organizacyjną Spółki. 
  3. Zadania i kompetencje jednostek organizacyjnych.
  4. Strukturę zatrudnienia.
  5. Zasady i tryb opracowania i wydania przepisów wewnętrznych.
  6. Zasady udzielenia pełnomocnictw i upoważnień.
  7. Zasady podpisywania pism i decyzji.
  8. Organizację działalności kontrolnej.
  9. Symbole jednostek organizacyjnych.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

14-09-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 379